Mezőkövesd Zsóry SE Sakkszakosztálya

Hogy ne menj el a lehetőség mellett-Sakkozz!

Nyitólap

Támogatási variációk

Itt 2000-5000 Forint közötti összegért vásárolhatjátok meg Szekeres Sándor: Szivárványharcos (Bódi Tamás kiadása) kötetét 47 oldal puha kötésben. Alapfokú sakktankönyv. A postát állom. Ezzel támogatjátok a Mezőkövesd és körzete sakkszakköri oktatást.

Átutalás a Mezőkövesd Zsóry SE Sakkszakosztályának számlájára. Számlát küldünk! 11734107-20116774, Mezőkövesd Zsóry SE "Sakk"

Here, for between 2000-5000 Forint purchased by Sándor Szekeres: Rainbow Warrior (Tamas Bodi edition), volume 47 page soft cover. Basic knowledge of chess textbooks. The mail-resistant. In Eger and sustain the districts chess professional circuit training.
 
Transfer to the Mezokovesd Zsóry SE Section of Chess account. An invoice will be sent! 11734107-20116774, Mezőkövesd Zsóry SE "Chess"
 
nevezés a Szivárványsakk verseny Bódi Tamás emlékére
 
Változatok támogatással vagy anélkül

Nehéz helyzetben a mezőkövesdi sakk utánpótlásnevelés

 

Az állam kivonult az iskolai sakkoktatásból, szeptembertől felmondták a hat éve működő sakkszakköröket. Nincs keret az utánpótlás nevelésre a sakkszakosztály költségvetésében, (edzések, utánpótlás versenyek, utánpótlás csapatbajnokság).

 

A kialakult helyzetre való tekintettel kérjük szíves hozzájárulását.

Támogatási lehetőségek:

  1. Iskolai sakkoktatás támogatása Bárdos, Mező, Szent Imre, szentistváni Általános Iskola, mezőnagymihályi, geleji  Általános Iskola. Számlát tudunk adni sporttámogatásról. (tetszőleges összeggel)

  2. Természetbeli támogatás gyermeksakkversenyekre (pl. csokoládé, sütemény, pizza, gofri, reklám ajándékok etc.)

  3. Utánpótlás versenyeken, csapatbajnokságokon való indulás támogatás természetben például autós, kisbuszos felajánlás

  4. Pénzbeli támogatás általános céllal, célzottan, esetleg személyre szólóan is. (utánpótlás egyéni, csapatversenyek). Számla adás sporttámogatásról és reklámtevékenységről (Áfás).

  5. Saját nemzetközi értékszámra jogosító  utánpótlás villám sakkverseny (3-14 perces partik) támogatása 50 ezer forinttól. Névszponzorálás, reklám felületet, megjelenést biztosítunk az elektronikus médiában:  Facebook oldalunkon, chess.hu,  borsodchess.com, chess.com,  fide.com, chess-results.com honlapokon. Nyomtatott sajtóban: Mezőkövesd Újság 2 alkalommal,  helyi hirdetési újság (Sláger Apró) két alkalommal. Kiemelt támogatóként meghívó évzáró zenés-táncos vacsorára 1 fő részére.

  6. Saját nemzetközi értékszámra jogosító  utánpótlás rapid sakkverseny (15-30 perces partik) 1 napos verseny  támogatása 100 ezer forinttól. Névszponzorálás, reklámfelületet, megjelenést biztosítunk az elektronikus médiában:  Facebook oldalunkon, chess.hu,  borsodchess.com, chess.com,  fide.com, chess-results.com honlapokon. Nyomtatott sajtóban: Mezőkövesd Újság 2 alkalommal,  helyi hirdetési újság (Sláger Apró) 3 alkalommal, megyei újságban 1 alkalommal (Észak-Magyarország). Kiemelt támogatóként meghívó évzáró zenés-táncos vacsorára 2 fő részére.

  7. Saját nemzetközi értékszámra jogosító  utánpótlás sakkverseny (90+ perces partik, 3-4 napos verseny)  támogatása 150 ezer forinttól. Névszponzorálás, reklámfelületet, megjelenést biztosítunk az elektronikus médiában:  Facebook oldalunkon, chess.hu,  borsodchess.com, chess.com,  fide.com, chess-results.com honlapokon. Nyomtatott sajtóban: Mezőkövesd Újság 3 alkalommal,  helyi hirdetési újság (Sláger Apró) 4 alkalommal, megyei újságban 2 alkalommal (Észak-Magyarország). Kiemelt támogatóként meghívó évzáró zenés-táncos vacsorára 2 fő részére.

  8. Támogatás kisebb összeggel, ha a támogatás eléri a 2000 Ft-ot küldök postán 1 Szekeres Sándor: Szivárványharcos sakktankönyvet (Kiadó Bódi Tamás)

Tisztelettel kérjük esetleges támogató szándékát és annak módját (készpénz, átutalás -11734107-20116774, Mezőkövesd Zsóry SE "Sakk" vagy természetben)  az alábbi elérhetőségeken jelezze, hogy számlát tudjunk küldeni. Várjuk negatív megtisztelő válaszát is, ez esetben megtakaríthatjuk a későbbi telefonos és email és személyes megkeresést. Minden támogatónak megköszönjük levélben is a támogatást és évente egyszer megjelentetjük a nevüket a Mezőkövesd Újságban  és ajándék sakk-könyvet adunk.

Tisztelettel

Éberth Zoltán

sakkszakosztály vezető, edző

49-610-793, 70-3676220, mezokovesd.zsory.se.sakk@gmail.com

Difficulty Mezőkövesd junior chess education

 
 
The state withdrew from school chess education, September gave way working for six years professional chess boards. There is no margin for junior chess education department's budget (training, junior tournaments, junior team championships).
 
 
With regard to this situation, please kindly consent.
Support options:
School support chess education Bardos, Field, St. Emeric, St. Stephan's Primary School, Mezőnagymihály, Geleji Elementary School. Account with sport support we can give. (any amount)
Child Support chess tournaments in kind (eg. Chocolates, cakes, pizza, waffles, advertising gifts etc.)
Support junior tournaments, team championships departure from nature such as a car, a minibus offering
General purpose cash grant, specifically, might advocate person. (junior individual and team competitions). Invoicing and advertising support to sport activities (with VAT).
My qualifying junior international rating of lightning chess tournament (3-14 minute party) to support 50 thousand forints. Name Sponsorship, Advertising surface appearance is provided in the electronic media: Facebook page, chess.hu, borsodchess.com, chess.com, fide.com, chess-results.com websites. Printed media: Newspaper Eger 2 times, local newspaper advertising (Charts Tiny) two times. Special sponsor invitation as a year-end dinner with music and dance for 1 person.
My qualifying international rapid chess tournament replacement value numbers (15-30 minute party) one-day competition in support of 100 thousand forints. Name Sponsorship, Advertising surface appearance is provided in the electronic media: Facebook page, chess.hu, borsodchess.com, chess.com, fide.com, chess-results.com websites. Printed media: Newspaper Eger 2 times, local newspaper advertising (Charts Tiny) three times, one time in the county newspaper (Northern Hungary). Featured invitation as a sponsor of music and dance year-end dinner for 2 people.
My rating of the authority of international junior chess tournament (90+ minute parties, competition 3-4 days) to support 150 thousand forints. Name Sponsorship, Advertising surface appearance is provided in the electronic media: Facebook page, chess.hu, borsodchess.com, chess.com, fide.com, chess-results.com websites. Printed media: Newspaper Eger 3 times, local newspaper advertising (Charts Tiny) four times, two times a county newspaper (Northern Hungary). Featured invitation as a sponsor of music and dance year-end dinner for 2 people.
Support small amount, when aid reaches 2,000 HUF send mail Sándor Szekeres 1: Rainbow Warrior chess textbook (Bodi Thomas Publisher)
We respectfully ask any intention and supportive ways (cash, transfer -11734107-20116774, Mezőkövesd Zsóry SE "Chess" or in kind), the following contacts indicate that the invoice be able to send. We are waiting for your kind reply is negative, in this case, can eliminate the subsequent telephone and email and personal requests. Each letter also thank supporters for their support and their names will be published once a year, give the gift Eger newspaper and chess books.
Sincerely,
 
Zoltan Eberth
 
chess department manager, coach
 
49-610-793, 70-3676220, mezokovesd.zsory.se.sakk@gmail.com